Advertisement
| Mapa Serwisu Mapa Serwisu | Galeria fotografii Galeria fotografii | Kontakt | Biuletyn Informacji Publicznej | Archiwalna wersja BIP |
piątek, 19 październik 2018   
Menu serwisu
Strona główna
Nasza Gmina
Położenie
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Oświata
Biblioteki
Władze Gminy Słupca
Ochrona danych osobowych
Alkohole - wykaz
Dyżury aptek
Gminny kalendarz imprez
Przewodnik po urzędzie
Rada Gminy
Organizacje pozarządowe
Referendum 2015
Wybory ławników 2016-2019
Wybory samorządowe 2014
CAF-Wspólna Metoda Oceny
Kwalifikacje atutem w pracy
Komisje Rady
Herb Gminy
Zabytki
Gospodarka
Poradnik przedsiębiorcy
Turystyka
Weimar i Słupca - oficjalni partnerzy
Sołectwa
Telefony alarmowe
Prawo lokalne
Akty normatywne i inne akty prawne
Wzory dokumentów
Przetargi - nieruchomości
Zamówienia publiczne
Przetargi - archiwum
Plany zamówień publicznych
Zamówienia publiczne pon. 30 tyś Euro
Ogłoszenia i informacje
Badania ankietowe
Niezbędne programy.
Ochrona środowiska
Energia wiatrowa
Program ochrony środowiska
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Rejestr działalności regulowanej
Regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Rejestr planów miejscowych
Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2014-2020
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Archiwum aktualności
Badanie satysfakcji klienta
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupca
Rolnictwo
Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Słupca
Fundusz Sołecki
Cyfrowe samorządy - POWER
100 rocznica Odzyskania Niepodległości
Informacje z ZUS
Wybory samorządowe 2018
Separator

Separator

Separator

Separator

100 rocznica Odzyskania Niepodległości

BIP_LOGO

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy


Separator

Separator

pl.id

Separator

Separator

Europa

Separator

Separator

Prawo miejscowe

Separator

Separator

Dzienniki Urzędowe RP

Separator

Separator

Statystyka
odwiedzających: 4252116


Strona główna arrow Ogłoszenia i informacje arrow 4.01.2018 r. Obwieszczenie
4.01.2018 r. Obwieszczenie Drukuj E-mail
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257),  w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257),  


Wójt Gminy Słupca zawiadamia, że:

1) związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 222/15  dnia 19.08.2015r. uchylającego w całości zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie znak: SKO-ZP-4160/342/2014 z dnia 06.02.2015r. i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy Słupca z dnia 12.11.2014. Nr OŚ.6220.2.2014 w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA „CIENIN”, na działce o nr ewid. 234/4 obręb Cienin Zaborny, gmina Słupca, woj. wielkopolskie, zostało podjęte przez Wójta Gminy postępowania w niniejszej sprawie.
Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16 pok. 23 oraz składać ewentualne wnioski i uwagi. Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
1) z uwagi na trwające postępowanie wyjaśniające, postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA „CIENIN”, na działce o nr ewid. 234/4 obręb Cienin Zaborny, gmina Słupca, woj. wielkopolskie, nie zostanie załatwione w terminie.
     Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) ustala się nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 9 marca 2018r.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.gmina.slupca.pl, BIP Urzędu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Cienin Zaborny.
< Poprzedni   Następny >
Gościmy
Aktualnie jest 44 gości online

Pokaz slajdów

19 Października 2018
Piątek
Imieniny obchodzą:
Ferdynand, Fryda,
Pelagia, Pelagiusz,
Piotr, Siemowit,
Skarbimir, Toma,
Ziemowit
Do końca roku zostało 74 dni.


Cookies

Herb Gminy

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Unia Nadwarciańska


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Poradnik przedsiębiorcy

Poradnik przedsiębiorcy
ePUAP
Schronisko dla zwierząt

www.bip.gov.pl

BIP

biznes.gov.pl
biznes.gov.pl
WFOŚiGW
eUrząd Platforma komunikacyjna