Advertisement
| Mapa Serwisu Mapa Serwisu | Galeria fotografii Galeria fotografii | Kontakt | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | BIP |
sobota, 25 marzec 2017   
Menu serwisu
Strona główna
Nasza Gmina
Położenie
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Oświata
Biblioteki
Władze Gminy Słupca
Alkohole - wykaz
Dyżury aptek
Gminny kalendarz imprez
Przewodnik po urzędzie
Rada Gminy
Organizacje pozarządowe
Referendum 2015
Wybory ławników 2016-2019
Wybory samorządowe 2014
CAF-Wspólna Metoda Oceny
Kwalifikacje atutem w pracy
Komisje Rady
Herb Gminy
Zabytki
Gospodarka
Poradnik przedsiębiorcy
Turystyka
Weimar i Słupca - oficjalni partnerzy
Sołectwa
Telefony alarmowe
Prawo lokalne
Akty normatywne i inne akty prawne
Wzory dokumentów
Przetargi - nieruchomości
Zamówienia publiczne
Przetargi - aktualne
Przetargi - archiwum
Plany zamówień publicznych
Zamówienia publiczne pon. 30 tyś Euro
Ogłoszenia i informacje
Badania ankietowe
Niezbędne programy.
Ochrona środowiska
Energia wiatrowa
Program ochrony środowiska
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Rejestr działalności regulowanej
Regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Rejestr planów miejscowych
Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2014-2020
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Archiwum aktualności
Badanie satysfakcji klienta
Ochrona danych osobowych
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupca
Rolnictwo
Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Słupca
Fundusz Sołecki
Cyfrowe samorządy - POWER
Separator

Separator

Separator

Separator

BIP_LOGO


Separator

Separator

pl.id

Separator

Separator

Europa

Separator

Separator

Prawo miejscowe

Separator

Separator

Dzienniki Urzędowe RP

Separator

Separator

Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Powiecie Słupeckim

Separator

Separator

Budujemy sportową Polskę

Budujemy sportową Polskę

Słupecka organizacja Turystyczna
SLOT
Statystyka
odwiedzających: 3090801


Strona główna
Aktualności
24.03.2016 r. Pomaganie jest darem serca...
Od najwcześniejszych lat zadaniem pedagogów jest wpajanie podopiecznym, że pomoc potrzebującym to cecha, która czyni człowieka szlachetnym.
Pod hasłem „każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze” – XVII edycja „Góra grosza”.
Dzieci z przedszkola Gminnego w Młodojewie wzięły udział w zbieraniu pieniędzy na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie.
Czytaj całość...
23.03.2017 r. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Gminy Słupca
W dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz.10 °° w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Słupcy odbędzie się XXXIV Zwyczajna sesja Rady Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Słupca.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
Czytaj całość...
23.03.2017 r. Posiedzenie Komisji
W dniu 29 marca 2017 roku (środa) godz.12 ºº  w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Słupcy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa z następującym porządkiem obrad:

I. Zaopiniowanie materiałów na sesję
1. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych

Czytaj całość...
23.03.2017 r. Posiedzenie Komisji
W dniu 29 marca 2017 roku (środa) godz. 9°°  w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Słupcy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego z następującym porządkiem obrad:
I. Zaopiniowanie materiałów na sesję
1. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych

Czytaj całość...
23.03.2017 r. Obwieszczenie - zawiadomienie
Wójt Gminy Słupca, stosowanie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 774 obręb Kotunia, gm. Słupca, woj. wielkopolskie.

Czytaj całość...
22.03.2017 r. Informacja
Poniżej podajemy nowe dane teleadresowe
Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca
Wierzbocice 52
62-400 Słupca
63 274-36-45
63 274-36-46
email:
21.03.2017 r. Wiosna, wiosna, ach to Ty...
Wiosna zbudziła się z rana
wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki
- zaczynamy wiosenne porządki…Czytaj całość...
21.03.2017 r. Opinia
Wielkopolski Kurator Oświaty, działając na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), po rozpoznaniu wniosku Wójta Gminy Słupca z dnia 16 lutego 2017 r. (data wpływu do urzędu 20 lutego 2017 r.) o zaopiniowanie Uchwały nr XXXI/225/17 z dnia 14 lutego 2017 r. Rady Gminy Słupca

Czytaj całość...
21.03.2017 r. Obwieszczenie
Spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23), Wójt Gminy Słupca zawiadamia, że z uwagi na trwający udział społeczeństwa w niniejszej sprawie oraz konieczność zapewnienia stronom możliwości zapoznania się z zebranym materiałem przed wydaniem decyzji, postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Czytaj całość...
16.03.2017 r. Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski
Unia Europejska - flaga

We wrześniu 2016 roku rozpoczęto wdrażanie projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego" POWR.02.018.00-00-0001/16), który będzie realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II oś priorytetowa.

Czytaj całość...
15.02.2017 r. Informacja
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

15.03.2017 r. Informacja
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zmieniły się też zasady naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się kary z tego tytułu.
 
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 12 z 1476
Gościmy
Aktualnie jest 32 gości online

Pokaz slajdów

25 Marca 2017
Sobota
Imieniny obchodzą:
Dyzma, Ireneusz,
Lucja, Lutomysł,
Łucja, Maria,
Mariola, Wieńczysław
Do końca roku zostało 282 dni.


Cookies

Herb Gminy

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Unia Nadwarciańska

Przedszkole Wilczna


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Poradnik przedsiębiorcy

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez

Poradnik przedsiębiorcy
ePUAPNSR


Schronisko dla zwierząt

Fundusz stypendialny

Fundusz stypendialny

www.bip.gov.pl

BIP

Prezydencja UE

Prezydencja UE